Bewonersvereniging

Bewonersvereniging


Bewonersvereniging Ockenrode is een actieve organisatie, die zich inspant voor de optimalisering van het leefklimaat in onze wijk. De vereniging behartigt de belangen van de bewoners ten aanzien van de woon-, verkeer- en welzijnsomstandigheden.


Ook organiseert de vereniging activiteiten om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen. Minstens eenmaal per jaar worden leden van de bewonersvereniging Ockenrode voor de algemene ledenvergadering uitgenodigd.


In deze vergadering komen bijvoorbeeld aan de orde:


* Wel en wee in de wijk

* Activiteiten in de wijk

* Het vervullen van vacatures in het bestuur

* De vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse contributie

* De begroting

* Jaarverslag


Statuten

Voor de vereniging zijn statuten van kracht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


De financiële middelen van de vereniging komen voort uit de contributie van de leden (€ 35 per jaar).