Bestuur

Bestuur


Het bestuur van de Bewonersvereniging wordt voor een periode van 4 jaar gekozen. Het huidige Bestuur is gekozen op 7 juni 2014. De mensen die zitting hebben in het Bestuur zijn:


* Hester Halfweeg, voorzitter

* Jan Knijnenburg, vice-voorzitter

* Vacature voor secretaris

* Peter Kloprogge, penningmeester

* Regina van Rijckevorsel, lid

* Peter van Brussel, lid

* Tineke Krul, lid

* Henny van Dongen, lid


Heeft u een vraag aan het Bestuur? Mail het bestuur of vul het contactformulier in. bestuur@ockenrode.nl