Lid worden

Wilt u lid worden?


Meldt u dan aan via het contactformulier. Het lidmaatschap van de bewonersvereniging bedraagt 25 euro per jaar. U kunt dit overmaken op IBAN nr. NL51 INGB 0006930625 t.n.v. Bewonersvereniging Ockenrode, o.v.v. naam, straat, huisnummer en emailadres.


U ontvangt dan uw inloggegevens voor het besloten van de website zodat u ook de notulen en jaarverslagen kunt lezen. Als u lid bent, ontvangt u ieder jaar het verzoek van het Bestuur om uw lidmaatschap voort te zetten.

Lid worden


De bewoners van Ockenrode zijn zeer betrokken bij hun wijk. De leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid wordt waar mogelijk beschermd en bewaakt door het bestuur en enkele mensen die het bestuur ondersteunen. De wensen, behoeften en ambities van de leden en ook de initiatieven die zij ontplooien, dragen in hoge mate bij aan een inspirerend woon- en leefmilieu.


Elke bewoner kan lid zijn van de vereniging. Hoe meer leden, hoe sterker de positie van de bewonersvereniging is. Leden en hun kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten.


Graag heten wij onze leden welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering die meestal in april wordt gehouden. Via de login voor leden op deze site kunt u jaarverslagen en notulen downloaden.