Jean Monnetpad

Jean Monnet


Jean Monnet (Frankrijk, 1888-1979) werkte tijdens de Eerste Wereldoorlog in Londen als invloedrijk diplomaat. Van 1919 tot 1923 wast hij plaatsvervangend secretaris van de Volkenbond. In de periode tot de Tweede Wereldoorlog was hij werkzaam in de financiële wereld en stond hij bovendien aan het hoofd van het cognacbedrijf dat in het bezit was van zijn familie.


In 1940 probeerde Monnet de samenwerking tussen Groot-Brittannië en Frankrijk gestalte te geven. Als lid van een Britse missie droeg hij bij aan de ontwikkeling van het Amerikaanse plan voor de industriële ontwikkeling in oorlogstijd, waarmee eerst Groot-Brittannië en later de Sovjet-Unie werd ondersteund. Na de oorlog was hij een van de inspirators van het Marshal Plan. Ook droeg hij bij aan de totstandkoming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.


In 1967 werd Monnet onderscheiden als ereburger van Europa voor zijn verdiensten als een van de grootste staatslieden van deze eeuw en grondleggen van de Europese gemeenschap.

De straten