Historie

Historie


Op de plek waar nu Villapark Ockenrode staat, ligt in de 17e eeuw een kleine buitenplaats, Zandfort geheten. Een paar eeuwen later, aan het eind van de 20e eeuw, hebben acht tuinders er een glastuinbouwbedrijf. Rationalisering en strengere milieueisen dwingen hun tot schaalvergroting en modernisering. Daarmee is op deze locatie geen toekomst meer voor de glastuinders.


Woonbestemming

De gemeente Den Haag besluit in 1992 dat het gebied een woonbestemming krijgt. Daarmee geeft de gemeente aanzet tot wat nu het Villapark Ockenrode is: een bijzondere woonplek in de uitlopers van de duinen. Net niet in de stad, maar wel op loopafstand van alle voorzieningen.


Ontwikkeling Ockenrode

In 1992 raakt aannemersbedrijf Wilma raakt betrokken bij de ontwikkelingen. Wilma bespreekt met de gemeente de haalbaarheid van een ontwikkelingsplan en koopt gronden aan. Twee jaar later stelt de dienst REO (gemeente Den Haag) de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan op. Wilma en de TRS Ontwikkelingsgroep vormen Ontwikkelingscombinatie Ockenrode en sluiten een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.


Behoud natuurgebied

Ockenrode grenst direct aan het bos en duin van landgoed Ockenburgh. Het behoud van dit beschermde natuurgebied staat voorop. Er mag geen directe brugverbinding naar het landgoed komen. De tuinderswoningen moeten in het plan opgenomen worden en daarmee een eenheid gaan vormen.


Stedenbouwkundig plan

De eerste schetsen voor een stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Landschappelijke inpassingen en opname van de bestaande tuinderswoningen in het plan vragen veel overleg. In 1995 wordt het stedenbouwkundig plan ingrijpend aangepast en krijgt instemming van zowel tuinders als gemeente. Ecozone Het plan bevat rondom een 'ecozone', waar natuurontwikkeling mogelijk is, die fungeert als een groene buffer en uitloop voor de wijk. Aan de zijde van het aangrenzende natuurgebied is de ecozone tien meter breed en loopt deze uit in een groene wig. Bij de entree van het gebied ligt een open gebied voorzien van formele bomenrijen, waar men tevens doorzicht heeft naar het noordelijk gelegen landgoed Ockenburgh.


Oplevering

In november wordt de bouwvergunning verleend en kan de verkoop van woningen starten. Zodra de bouwvergunning onherroepelijk is, start in februari 1996 het bouwrijp maken. Al in maart van dat jaar zijn alle woningen verkocht. De eerste drie woningen worden in maart 1998 opgeleverd; de laatste in december dat jaar. Het daarop volgende voorjaar zijn bestrating en groenvoorziening gereed. Het openbare gebied wordt dan opgeleverd aan de gemeente.


Architect Cornelis van de Ven:

‘Ik, als architect, vind Ockenrode zeer geslaagd. Vanaf de Monsterseweg oogt de wijk goed. De huizen aan de zuidrand zijn naar buiten gericht, hebben erkers aan de straatkant. Dat maakt het levendig. Ik loop graag door de straten waar je de woningen in kunt kijken. Er zijn overal mooie doorkijkjes, zoals de noord-zuid-laantjes die uitkijken op het landgoed Ockenburgh.”